Aaaaaaaaaa

1 Definition found.

Assustado; com medo; surpreendido.

Meu Deus, a prova é amanhã *aaaaaaaaaaa*
  


Other informations about Aaaaaaaaaa:

Words with 10 Letters
The Word Aaaaaaaaaa has 10 Letters
The Word Aaaaaaaaaa has 10 vowels - aaaaaaaaaa
The Word Aaaaaaaaaa has 0 consonants -
The Word Aaaaaaaaaa inverted: Aaaaaaaaaa
The Word Aaaaaaaaaa é um Palíndromo!!
Reverse Search Onomasiological by Aaaaaaaaaa
Visualize Aaaaaaaaaa

1 page - 1 Definition