Baba de bobo

1 Definition found.

Pessoa que só fala besteira.

Pare com isso, baba de bobo.
  


Other informations about Baba de bobo:

Words with 12 Letters
The Word Baba de bobo pode ser uma gíria/informal/sigla
The Word Baba de bobo has 12 Letters
The Word Baba de bobo has 5 vowels - a a e o o
The Word Baba de bobo has 7 consonants - b b d b b
The Word Baba de bobo inverted: Obob ed abab
Reverse Search Onomasiological by Baba de bobo
Visualize Baba de bobo

1 page - 1 Definition