Disrexitocia

1 Definition found.

[Med.]- Disrexitocia é um têrmo usado na medicina para de-
finir um parto difícil, pela ruptura do útero, perineu ou vagina.

disrexitocia do grego: dus+rhexis+tokos+ia.
  


Other informations about Disrexitocia:

Words with 12 Letters
The Word Disrexitocia has 12 Letters
The Word Disrexitocia has 6 vowels - i e i o ia
The Word Disrexitocia has 6 consonants - d sr x t c
The Word Disrexitocia inverted: Aicotixersid
Reverse Search Onomasiological by Disrexitocia
Visualize Disrexitocia

1 page - 1 Definition