Escarafuncha

2 Definitions found.

Morphosyntactic classification

Escarafuncha é um Verbo, presente do indicativo 3a pessoa singular de escarafunchar;
Escarafuncha é um Verbo, imperativo 2a pessoa singular de escarafunchar;

Que investiga cuidadosamente; procura.

O detetive escarafuncha todas as testemunhas, fique tranquilo!
  


Que investiga cuidadosamente; procura.

O detetive escarafuncha todas as testemunhas, fique tranquilo!
  

Other informations about Escarafuncha:

Words with 12 Letters
The Word Escarafuncha has 12 Letters
The Word Escarafuncha has 5 vowels - e a a u a
The Word Escarafuncha has 7 consonants - sc r f nch
The Word Escarafuncha inverted: Ahcnufaracse
Reverse Search Onomasiological by Escarafuncha
Visualize Escarafuncha

1 page - 2 Definitions