Examples of Enxúndia

3 results found.
Examples Dictionary

Enxúndia

Pastel de enxúndia de galinha.                             

Enxundiar

...erbo transitivo direto que deriva de enxúndia.                                        

Enxulha

Para melhores informções vide enxúndia.                                        

1 page - 3 Definitions