Examples of Xenos

6 results found.
Examples Dictionary

Prenome masculino

...pos, Xnios, Xencrates, Xenofontes, Xenos, Xereus, Xerxes, Ximenos, Xistos, Zac...

Xenarthra

Xenarthra provm do grego : xenos = estranho + arthros = articula...

Perixenite

...o feminino que provm do grego:peri+xenos+ite.                                   


Exrcito de purificao anunnaki

... mundo e tentassem destruir todos os xenos e xeno-humanos da Terra.                

Xenoequalismo

O xenoequalismo acredita que todos xenos so iguais, incluindo humanos, seres ...

Xenoespecismo

O xenoespecismo acredita que os xenos tem direito de explorar uns aos outro...

1 page - 6 Definitions