Kikongo

1 Definition found.

Kikongo é o nome de uma língua, o mesmo que ¨kituba¨.
( VIDE KITUBA)

( VIDE KITUBA)
  


Other informations about Kikongo:

Words with 7 Letters
The Word Kikongo has 7 Letters
The Word Kikongo has 3 vowels - i o o
The Word Kikongo has 4 consonants - k k ng
The Word Kikongo inverted: Ognokik
Reverse Search Onomasiological by Kikongo
Visualize Kikongo

1 page - 1 Definition