Kung-ekoka

1 Definition found.

Kung-ekoka é uma língua do grupo sul-africano setentrional
falada na Namíbia e em Angola.

A língua kung-ekoka tem cerca de 5 mil falantes.
  


Other informations about Kung-ekoka:

Words with 10 Letters
The Word Kung-ekoka has 10 Letters
The Word Kung-ekoka has 4 vowels - u -e o a
The Word Kung-ekoka has 6 consonants - k ng- k k
The Word Kung-ekoka inverted: Akoke-gnuk
Reverse Search Onomasiological by Kung-ekoka
Visualize Kung-ekoka

1 page - 1 Definition