Sashimi

1 Definition found.

É um prato da culinária japonesa, composto de peixe cru e de shiro gohan.

Gosto de sashimi.
  


Other informations about Sashimi:

Words with 7 Letters
The Word Sashimi has 7 Letters
The Word Sashimi has 3 vowels - a i i
The Word Sashimi has 4 consonants - s sh m
The Word Sashimi inverted: Imihsas
Reverse Search Onomasiological by Sashimi
Visualize Sashimi

1 page - 1 Definition