Balir

By (SP) in

Meaning of Balir:

Balir significa soltar balidos. O mesmo que balar.


Usage example of the word Balir:

Os carneiros e as ovelhas só sabem balir .