Escarafunchar

By (RJ) in

Meaning of Escarafunchar:

Remexer a terra como as galinhas.


Usage example of the word Escarafunchar:

É preciso escarafunchar os túmulos.