Escarafunchar

By (Portugal) in

Meaning of Escarafunchar:

Meter o dedo no nariz, rodando e torcendo o dedo, tentando apanhar "os macacos....


Usage example of the word Escarafunchar:

" enquanto me ouvia, escaranfunchava, distraído, no nariz"...
" e distraído, escarafunchava no nariz..."