Fleumagogo

By (SP) in

Meaning of Fleumagogo:

Diz-se do que faz sair do organismo a fleuma.


Usage example of the word Fleumagogo:

O método fleumagogo foi utilizado no paciente.