Prolixamente

By (SP) in

Meaning of Prolixamente:

ADV. Que é feito de maneira prolixa.


Usage example of the word Prolixamente:

Ele falou prolixamente durante horas.Outros Significados que podem interessar: