Tuki

1 Definition found.

Massa, legal, bom, ótimo.

Bah! Ontem a noite foi tuki demais!
  


Other informations about Tuki:

Words with 4 Letters
The Word Tuki pode ser uma gíria/informal/sigla
The Word Tuki has 4 Letters
The Word Tuki has 2 vowels - u i
The Word Tuki has 2 consonants - t k
The Word Tuki inverted: Ikut
Reverse Search Onomasiological by Tuki
Visualize Tuki

1 page - 1 Definition