Unha de cristal

1 Definition found.

Quem pinta a unha de base, ou qualquer outro tipo de esmalte brilhante.

Oooh Jõao ? unha de cristal ...
  


Other informations about Unha de cristal:

Words with 15 Letters
The Word Unha de cristal pode ser uma gíria/informal/sigla
The Word Unha de cristal has 15 Letters
The Word Unha de cristal has 5 vowels - u a e i a
The Word Unha de cristal has 10 consonants - nh d cr st l
The Word Unha de cristal inverted: Latsirc ed ahnu
Reverse Search Onomasiological by Unha de cristal
Visualize Unha de cristal

1 page - 1 Definition