Unha-de-anta

1 Definition found.

[Bot.]- Unha-de-anta é o nome popular de uma árvore, o
mesmo que chichá. (VIDE)

( VIDE CHICHÁ )
  


Other informations about Unha-de-anta:

Words with 12 Letters
The Word Unha-de-anta has 12 Letters
The Word Unha-de-anta has 5 vowels - u a- e-a a
The Word Unha-de-anta has 7 consonants - nh -d - nt
The Word Unha-de-anta inverted: Atna-ed-ahnu
Reverse Search Onomasiological by Unha-de-anta
Visualize Unha-de-anta

1 page - 1 Definition