Unha-de-boi

1 Definition found.

[Bot.]-Nome popular de uma planta, o mesmo que pata-de-vaca.

VIDE PATA-DE-VACA
  


Other informations about Unha-de-boi:

Words with 11 Letters
The Word Unha-de-boi has 11 Letters
The Word Unha-de-boi has 5 vowels - u a- e- oi
The Word Unha-de-boi has 6 consonants - nh -d -b
The Word Unha-de-boi inverted: Iob-ed-ahnu
Reverse Search Onomasiological by Unha-de-boi
Visualize Unha-de-boi

1 page - 1 Definition