Unha-de-cavalo

1 Definition found.

[Bot.]- Unha-de-cavalo é o nome popular de uma planta da família das Asteráceas (ex-Compostas), também chamada de tussilagem.

O nome ciemtífico da unha-de-cavalo é: Tussilago Farfara.
  


Other informations about Unha-de-cavalo:

Words with 14 Letters
The Word Unha-de-cavalo has 14 Letters
The Word Unha-de-cavalo has 6 vowels - u a- e- a a o
The Word Unha-de-cavalo has 8 consonants - nh -d -c v l
The Word Unha-de-cavalo inverted: Olavac-ed-ahnu
Reverse Search Onomasiological by Unha-de-cavalo
Visualize Unha-de-cavalo

1 page - 1 Definition