Unha-de-gato-da-praia

1 Definition found.

[Bot.]- Unha-de-gato-da-praia é o nome popular de um ar-
busto da família das Solanáceas.

O nome científico da unha-de-gato-da-praia é: Solanum
Ruptor.
  


Other informations about Unha-de-gato-da-praia:

Words with 21 Letters
The Word Unha-de-gato-da-praia has 21 Letters
The Word Unha-de-gato-da-praia has 9 vowels - u a- e- a o- a- aia
The Word Unha-de-gato-da-praia has 12 consonants - nh -d -g t -d -pr
The Word Unha-de-gato-da-praia inverted: Aiarp-ad-otag-ed-ahnu
Reverse Search Onomasiological by Unha-de-gato-da-praia
Visualize Unha-de-gato-da-praia

1 page - 1 Definition