Unha-de-veado

1 Definition found.

[Bot.]- Unha-de-veado é o nome popular de um planta da
famíla das Solanáceas (VIDE).

O nome científico da unha-de-veado é: Cyphomandra Fra-
xinella.
  


Other informations about Unha-de-veado:

Words with 13 Letters
The Word Unha-de-veado pode ser um palavrão/ofensiva
The Word Unha-de-veado has 13 Letters
The Word Unha-de-veado has 6 vowels - u a- e- ea o
The Word Unha-de-veado has 7 consonants - nh -d -v d
The Word Unha-de-veado inverted: Odaev-ed-ahnu
Reverse Search Onomasiological by Unha-de-veado
Visualize Unha-de-veado

1 page - 1 Definition