Xaréu-dourado

1 Definition found.

[Zool.]- Xaréu-dourado é o nome popular de um peixe, o
mesmo que xerelete. (VIDE)

( VIDE XERELETE )
  


Other informations about Xaréu-dourado:

Words with 13 Letters
The Word Xaréu-dourado has 13 Letters
The Word Xaréu-dourado has 7 vowels - a eu- ou a o
The Word Xaréu-dourado has 6 consonants - x r -d r d
The Word Xaréu-dourado inverted: Odaruod-uérax
Reverse Search Onomasiological by Xaréu-dourado
Visualize Xaréu-dourado

1 page - 1 Definition