Xerebeu

1 Definition found.

Órgão sexual feminino

Ângela Rorô ADORA um xerebeu.
  


Other informations about Xerebeu:

Words with 7 Letters
The Word Xerebeu pode ser uma gíria/informal/sigla
The Word Xerebeu has 7 Letters
The Word Xerebeu has 4 vowels - e e eu
The Word Xerebeu has 3 consonants - x r b
The Word Xerebeu inverted: Ueberex
Reverse Search Onomasiological by Xerebeu
Visualize Xerebeu

1 page - 1 Definition