Xerodermia

1 Definition found.

1. Ressecamento patológico da pele

Estou com xerodermia, por isso minha pele está assim.
  


Other informations about Xerodermia:

Words with 10 Letters
The Word Xerodermia has 10 Letters
The Word Xerodermia has 5 vowels - e o e ia
The Word Xerodermia has 5 consonants - x r d rm
The Word Xerodermia inverted: Aimredorex
Reverse Search Onomasiological by Xerodermia
Visualize Xerodermia

1 page - 1 Definition