Xesque

2 Definitions found.

Aquele que chama no bresque, que bate no reskein e completa o dale, normalmente e usado como complemento para essas palavras, por exemplo: chama no xesquedele, tamo reskein cu de fossa.

Tá só no xesquedele ein cu de fossa.
  


Variação para a palavra "sexo".

Ele te chamou pro xesque?
Vem pro xesque?
Vamo de xesque?
Como foi o xesque?
  

Other informations about Xesque:

Words with 6 Letters
The Word Xesque pode ser uma gíria/informal/sigla
The Word Xesque has 6 Letters
The Word Xesque has 3 vowels - e ue
The Word Xesque has 3 consonants - x sq
The Word Xesque inverted: Euqsex
Reverse Search Onomasiological by Xesque
Visualize Xesque

1 page - 2 Definitions