Xulapa

1 Definition found.

Se refere a algo grande, exagerado.

Que xulapa de pé, ela é baixinha e calça 42.
  


Other informations about Xulapa:

Words with 6 Letters
The Word Xulapa pode ser uma gíria/informal/sigla
The Word Xulapa has 6 Letters
The Word Xulapa has 3 vowels - u a a
The Word Xulapa has 3 consonants - x l p
The Word Xulapa inverted: Apalux
Reverse Search Onomasiological by Xulapa
Visualize Xulapa

1 page - 1 Definition